artists
menu
12. edition::

home »
artists »
about WIF »
program »
tickets »
venue »
hotels »
contact »
industrial art »WIF on::

facebook
Archive::

11.edition »
10.edition »
9.edition »
8.edition »
7.edition »
6.edition »
5.edition »
4.edition »
3.edition »
2.edition »
1.edition »

 

ARTISTS

__WIRE » I IN THE NURSERY » I CONTRASTATE » I CONSUMER ELECTRONICS » I BAD SECTOR » I UNDERVIEWER »
__NOTHING BUT NOISE » I AGENT SIDE GRINDER » I IRM » I OPPENHEIMER Mk II » I ALUK TODOLO » I C.H. DISTRICT »
__SZELEST SPADAJĄCYCH PAPIERKÓW » I COLLAPSING NEW PEOPLE » I MERCYDESIGN » I SPHERICAL DISRUPTED »
__ANEMONE TUBE » I MIRT » I KOMORA A » I DEAD FACTORY » I MONOPIUM »


WIRE (UK)

Wire—a formation founded in 1973 in London—is indisputably one of the greatest legends in the avant-garde rock and experimental music in general. Furthermore, not many other groups can boast with as large an influence in the twentieth-century music scene. Formations such as hardcore Minor Threat, Fugazi noise-rock, no wave Sonic Youth and new wave The Cure all admitted to being inspired by the Wire. The band may have emerged during a wave of British punk explosion, however, the musicians managed to hone and preserve their own style—on both levels: the ideological and the creative. Even today, after numerous transitions, shifts and changes, the band still cannot be labeled easily. The Wire’s identity is in perpetual motion, hence all the changes in their sound and all the shifts in genre: be it post-punk, industrial or electronic in form. The band is often branded as one of the most important groups of the 70's and 80's, it is also said that their music has not only expanded the boundaries of punk sound, but also rock in general, pushing it to another level. The Wire’s music—regardless of their style at the moment—has a specific, climatic sound and unusual, disturbing lyrics that often refer to the ideas of the situationist movement. Members of the wire were also involved in the creation of important experimental groups such as the Dome, Cupola, P'o or Duet Emmo.


http://www.pinkflag.com/

Założona w 1973 roku w Londynie formacja Wire jest bezdyskusyjnie jedną z największych legend awangardowego rocka i muzycznego eksperymentu wogóle. Niewiele też jest w historii muzyki XX wieku zespołów równie wpływowych – do inspiracji kompozycjami Wire przyznawały się takie grupy, jak hardcorowa Minor Threat, noise-rockowe Fugazi, no wave'owe Sonic Youth czy nowofalowe The Cure. Mimo że formacja pojawiła się podczas fali brytyjskiej eksplozji punkowej, to jednak przez cały czas muzycy Wire – zarówno muzycznie, jak i światopoglądowo – zachowywali dystans od tamtej sceny i podczas swoich niezliczonych metamorfoz opierali się wciąż próbom łatwego zaszufladkowania. Muzyczna tożsamość grupy jest nastawiona na eksperyment i ciągły proces, stąd wszystkie zmiany ich brzmienia i kolejne odsłony nowych oblicz formacji – post-punkowej, industrialnej czy elektronicznej. Zespół często wymieniany jest jako jedna z najważniejszych grup lat 70-tych i 80-tych i zwykło się stwierdzać, że ich muzyka nie tylko poszerzyła dźwiękowe granice punka, ale też rocka w ogóle, wznosząc go na inny poziom. Muzyka Wire – niezależnie od ich kolejnych stylistycznych odsłon – charakteryzuje się specyficznym, klimatycznym brzmieniem i nietypowymi, niepokojącymi tekstami, w których poruszane są mroczne tematy, często nawiązujące do idei ruchu sytuacjonistów. Członkowie Wire, oprócz gry w macierzystym zespole, zaangażowani byli w stworzenie ważnych grup eksperymentalnych, takich jak Dome, Cupol, P'o czy Duet Emmo.


   
ORGANIZER SPONSORS

 
MEDIA COOPERATION
   

 

 © all rights reserved '2013 Industrial Art, realization:HELdesign.pl