Jesteś tutaj

SEKTION B (D)

Powstała w 2001 roku berlińska formacja Sektion B jest jednym z najbardziej znanych projektów nowej generacji niemieckiego power electronics, która zdobyła światowe uznanie za swoje wyróżniające się na tle innych podobnych projektów specyficzne, bardzo techniczne brzmienie i wysoki kunszt artystyczny. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych formacji z nurtu PE, których twórczość wyraża się przede wszystkim w chaotycznym i brutalnym hałasie, Sektion B uprawia muzykę rytmiczną, osadzoną w precyzyjnych, ścisłych strukturach i charakteryzującą się odważnym, zaciekłym i minimalistycznym brzmieniem. Ideą przyświecającą członkom formacji jest bezkompromisowy terroryzm kulturalny – ich utwory dotyczą przede wszystkim aktualnej socjopolitycznej rzeczywistości współczesnego świata: globalizacji, wyzysku, kryzysu kapitalizmu, znieczulicy, światowego spisku, politycznego terroryzmu, wojen o ropę, kontroli substancji psychoaktywnych i próby zniszczenia indywidualizmu jednostki za wszelką cenę poprzez spychanie jej do roli niewolnika korporacji. Sektion B oferuje surową, reakcyjną muzykę i jest ostrą odpowiedzią i oskarżeniem dla świata zmierzającego ku apokalipsie.

http://www.sektionb.de