Jesteś tutaj

EMBRYONAL POSITION (PL)

Legnicka grupa audiowizualna utworzona w 1998 przez: Krzysztofa Pawlika, Tomasza Barana i Wojciecha Benicewicza jako side project grupy Christblood. Mechaniczne rytmy, mroczna elektronika i beznamietny, szepczący vocal wspomagane są preparowanymi na żywo wizualizacjami Benicewicza.