Jesteś tutaj

Agnieszka Żerdecka

Ag Żer 8

W tej układance istotą/ny jest czas:
miara
określenie
odniesienie
moment
wyraz
znak
ślad
chwila
MIłość inwersyJnA
_________________
MI J A
_________________
autonoMIzac J A
SZTUKA ŻYCIA ALCHEMIA LICZBY

Agnieszka Żerdecka

Agnieszka Żerdecka foto

Kobieta, artystka wizualna, performerka, wizjonerka.
Założycielka agencji artystycznej Ż.ART oraz studia N'602.
Tegoroczna stypendystka MKiDN za projekt ELECTROjestKOBIETA - platformy o autentycznych historiach kobiet i/lub wykreowanych, które miały i/lub mają kluczowy wpływ na powstanie oraz rozwój muzyki elektronicznej we współczesnym świecie XX w. i XXI w. Koncepcja zakłada budowanie wirtualnej bazy współczesnych, muzycznych form wyrazu artystycznego, posługując się cyfrowymi środkami komunikacji, mediami społecznościowymi.
Producentka muzyczna, zakochana w modularnych dźwiękach.