Jesteś tutaj

VILGOĆ (PL)

Vilgoć jest projektem który stara się zamknąć emocje w radykalnej, statycznej formule dźwiękowej. Stylistycznie Vilgoć oscyluje wokół estetyki Harsh Noise Wall. Aktywny od 1998 roku projekt Vilgoć dąży w swoich założeniach do deprywacji hałasem bo Vilgoć to dotyk. Dlatego Vilgoć jest wycofaniem w świat własnych ograniczeń. Ograniczeń, które zniekształcają dźwiękiem wszystko.