Jesteś tutaj

PHARMAKON (USA)

Radykalna twórczość Margaret Chardiet ściśle sprzęga się z etapami jej życia. Artystka traktuje dźwięk jako zespoloną ze swoja cielesnością całość. Powiedzieć, że muzyka Pharmakon to ściana hałasu a Margaret jest reprezentantką nowojorskiej sceny industrial to niewiele. Trzy, wydane przez Sacred Bones albumy dowiodły, że posiadła coś więcej niż precyzję i zaawansowane emploi fabrykowania noise. Pharmakon demonstruje coś nowego, odmiennego to nie tylko manipulacje głosem i dźwiękiem. Coś zupełnie niełatwego w zdawałoby się, doszczętnie wyeksploatowanej strefie preparowanego noise. Pharmakon to muzyka autoterapii i…oporu, w najbardziej dosłownym znaczeniu, demonstruje nierozerwalny związek ze stanami autorki. Lejtmotywem jej drugiego albumu Bestial Burden (2014) była poważna operacja i rekonwalescencja. Część materiału powstawała na szpitalnym łóżku. W wielowarstwowej masie dźwięku zawiera się wrzask, jęk, ból a także zupełnie niespotykane rytmy krztuszenia się, konwulsji, łapania oddechu… najbardziej realne zapisy odgłosów ustroju i jego dysfunkcji. Głównym bodźcem był opór i obrona przeciwko wewnętrznemu antyciału. Bestial Burden jest dotkliwym dokumentem patologii oraz podjętej z nią walki. Tak jak opisany powyżej, inne albumy Abandon (2013) i Control (2017) reprezentują zbliżony typ interakcji twórca – dzieło. Pharmakon to dokumenty osobistej konfrontacji, indywidualny wyraz szczerości, bólu. Bez jakichkolwiek ustępstw na rzecz komfortu odbiorcy.

[WS]

bandcamp