Jesteś tutaj

PODWODNY WROCŁAW 2021

PROGRAM:
KONCERTY - SCENA W LEŻAKOWNI:PIĄTEK:
XDZVØNX /godz. 19:00
MAPA /godz. 20:15
ZIELONE ŻABKI /godz. 21:30
O.D.R.A /godz. 23:00
AUSLANDER /godz. 00:15

SOBOTA:
SUCHY PION /godz. 20:00
ENTROPIA /godz. 21:15
SIKSA /godz. 22:30
OPOWIEŚĆ /godz.24:00


KONCERTY - SCENA KALAMBUR:

PIĄTEK:
TORTEKS godz. 20.20
NAGO
 godz. 22.22

SOBOTA:
MŁYN 
godz. 20.20
ŚLINA


 godz. 22.33

KONCERTY - SCENA ELEKTRONICZNA:
GOLDEN TEETH FESTIVAL VOL 2 NA PODWODNYM WROCŁAWIU:
PIĄTEK:
UCHYLAK godz. 21.00
IVAN HALYHA godz. 22.00
ARKADIUSZ ENTROPIA godz.23.00

SOBOTA:
ANDRZEJ DUDEK DURER – MARTIN MC KEY – MIROSŁAW RAJKOWSKI: "REZONANS 5 ŻYWIOŁÓW" godz18.00

ZONA R-1 godz. 21.00
BANG-UTOT godz. 22.00
SOIL TROTH godz. 23.00KONCERTY W SALKACH PRÓB:


ARTEFICTION

UVAGAKONCERT W GALERII BROWARU MIESZCZAŃSKIEGO:
 

PIĄTEK: 
17.00  BROAD PEAK /Patrycja Hefczyńska, Michał Zygmunt

 

WYSTAWY:

SCENA SZTUKI INTERMEDIALNEJ
"Eko-Empatia"
/wystawa, fotografia, instalacje, pokazy, prezentacje, efemeryczne działania twórcze/
Otwarcie 17.09.2021 /piątek/ godz. 17.00

Zapraszamy na XIV edycję wystawy Sceny Sztuki Intermedialnej, której celem jest wspólna manifestacja działań artystów, ekologów i aktywistów. Ukazanie różnych punktów widzenia na wiodące zagadnienie. Tegoroczne hasło wystawy nawiązuje bezpośrednio do empatii w kontekście ekologicznym. Wszystko i wszyscy istniejemy w sieci wzajemnych powiązań i oddziaływań pomiędzy sobą, otaczającym nas środowiskiem naturalnym, biologicznym z którego się wywodzimy i którego jesteśmy zaledwie częścią. Brak dostrzegania owych połączeń i wynikających z nich zjawisk abstrahuje z poczucia jedności i utożsamiania się z tym co nas otacza. Brak empatii i poczucia wspólnoty to egoistyczny zachłanny punkt widzenia, który z powodu wygody i konsumpcji wyklucza głębszą refleksję i poczucie bycia jednością ze wszystkim co jest naszym naturalnym światem. Czy możliwe jest całościowe postrzeganie rzeczywistości w idei głębokiej ekologii, ekozofii, ekoetyki, ekoempatii? Wrocławscy artyści, ekolodzy i aktywiści poszukując rozwiązań postarają się zmierzyć z tym zagadnieniem. /Kurator wystawy Małgorzata Kazimierczak/

Po otwarciu wystawy zapraszamy na koncert: BrodPeak - Patrycja Hefczyńska, Michał Zygmunt
Artyści: Yasunori Shiobara i Andrzej Dudek-Durer jako Żywe Rzeźby, Lech Twardowski, Ewa Ciepielewska, Jerzy Kosałka, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Szymon Lubiński, Krzysztof Skarbek, Krzysztof Wałaszek, Elżbieta Jańczak Wałaszek, Artur Skowroński, Maja Wolińska i Joan Leandre, Alicja Jodko, Renata Micherda-Jarodzka, Aleksandra Wałaszek i Sam Stevens, Beata Bols, Grzegorz Niemyjski, Czesław Chwiszczuk, Yola Bielańska, Bożena Wróblewska-Palka, Małgorzata Kazimierczak, Matej Frank, Krystyna Szczepaniak, Dominik Podsiadły, Lila Dmochowska, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Christos Mandzios, Tomasz Opania, Michał Staszczak, Mariusz Kosiba, Marek Sienkiewicz, Magda Grzybowska, Anna Bujak, Maciej Albrzykowowski, Bogna Kozera-Radomska, Paweł Czekański, Hubert Bujak, Anna Szewczyk, Daria Milecka, Monika Aleksandrowicz, Marek Marchwicki, Jolanta Nikt, Zdzisław Nitka, MC Salus, Andrzej Dakszewicz, Marcin Harlender, Jacek Zachodny.
Studenci ASP: Martyniszyn Ewa, Horwat Agata, Jastrzębski Dominik, Kondrad Bohusz, Oleszczak Marcel, Pesta Miłosława, Prędkiewicz Sebastian, Samotyha Łukasz, Skrzypiec Bartosz, Szeliga Marlena.
Aktywiści, ekolodzy: Wrocławska Ochrona Klimatu, Wrocławska Przyroda i Ruchy Miejskie - Ewa Zachara, Park Grabiszyński. Miejska Puszcza - Ewa Zachara, Joanna Stoga, Małgorzata Piszczak, Julita Gielzak, Olga Szelc, Agata Białkowska, Maria Żołnierz, Anita Baraniecka, Społeczny Komitet Zielone Kuźniki, Zielne Babki - Małgorzata Piszczek i Agata Białkowska, Piesek malowany - Marta Janicka, EKOSTRAŻ, Harmonia i pokój - Darek Bogusz, Hanna Schudy, Paweł Pomian - Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

DWA BIEGUNY FOTOGRAFII:
Marcin Watemborski - PLUR/Sensucht
Łukasz Gawroński - „Widmowro / Nie boję się gdy ciemno jest”

Adam Tracz – „Po przeciwnej stronie rzeczywistości”

Paweł Piaskiewicz – „Madonny”

Katarzyna Choma - „Inna”

Marta Hirkyj - „Szepty”

Lena Matoshniuk - Ikonostas

Łukasz Woźniak – „Nie bądź w spokoju”

Agnieszka Przybyłowicz – „Zegarmistrz światła”
„SYNERGIA”- wystawa intermedialna
Wystawa jest wynikiem współpracy kilku wrocławskich artystek od ponad roku. Twórczą materią stały się tu doświadczenia i poglądy autorek prac na współczesną rzeczywistość. Wiedząc, że połączenie sił daje zwielokrotniony efekt, podjęły się realizowania wspólnych wystaw oraz sympozjów. Jednak w obrębie sztuki wyniki współpracy nie są tak oczywiste, ani przewidywalne jak w innych dziedzinach, gdzie można mówić o planowaniu, optymalizacji, czy ekonomizacji. Tu nawet sama skumulowana potencjalność staje się zagrożeniem, a wyrażane poglądy na współczesność budzić zaniepokojenie. 
W wystawie biorą udział: 
Grażyna Jaskierska-Albrzykowska,
Małgorzata Kazimierczak, 
Bogna Kozera-Radomska, 
Renata Micherda-Jarodzka, 
Anna Osadnik, 
Krystyna Szczepaniak, 
Anna Szewczyk, 
Małgorzata Et Ber Warlikowska.

„CUT IT OUT”
Wystawa, której głównym tematem jest pamięć. Projekt analizuje odpowiedzi na otwarte, szeroko rozumiane pytania - o płynną granicę pomiędzy pamięcią a niepamięcią, o analizę pamiętania i zapominania, podejmuje próbę ujawnienia paradoksów z tym związanych. Do wystawy zostaną zaproszeni twórcy związani ze środowiskiem wrocławskim, ale również artyści spoza Wrocławia, którzy zajmują się problematyką reprezentacji pamięci/niepamięci w swoich działaniach artystycznych.Będziemy rozważać procesy dekonstruowania i budowania na nowo pamięci w ogóle, starać się zainspirować różne formy oraz refleksje nad tematami związanymi z głównym wątkiem. Istotne będą motywy autobiograficzne, historyczne, „ślady”, refleksja nad kształtowaniem pamięci zbiorowej.Pamięć nie kolekcjonuje wszystkiego, selekcjonuje materiał do zapamiętania, zapominanie ma również swoją historię społeczną. Zastanowimy się „co jestepsze dla życia – pamiętać czy nie pamiętać?” (J. Sowa).
Na finalny kształt wystawy będą mieli wpływ kuratorzy Galerii Exit: 
Michał Sikorski, 
Milena Lubach, 
Anna Bujak 
oraz kuratorka i producentka wystaw – Patrycja Sikora, która również będzie autorką tekstu krytycznego dotyczącego projektu.
WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ + LIVE ACT
Wojciech Pukocz
Anna Bujak
Michał Sikorski
Marek Kulig
Tomasz Bajer
Mateusz Rybicki
Milena Lubach
Hubert Bujak
„ŚWIATŁO Z ZEWNĄTRZ”
Wystawa jest próbą pozytywnej transformacji rzeczywistości, szczególnie tragicznych wydarzeń z historii jak zatonięcie Titanica, czy dramatyczna śmierć Witkacego, w coś co ma charakter vota, albo zaklęcia rzuconego na ponurą przeszłość i przełamanie profetycznego charakteru tych wydarzeń.
miejsce: Korytarz przed koszykówką
Paweł Czekański
„NIECH PŁONIE”
Wystawa jest próbą zabrania głosu w dyskursie na temat problematyki współczesnego świata. Ma ona wydźwięk fatalistycznego proroctwa nadchodzącego jego końca, a zarazem jest wyrazem sprzeciwu dla pobłażliwej polityki prowadzonej między innymi wobec palących kwestii związanych z kryzysem klimatycznym czy społecznym. W swoich najnowszych pracach skupiam się na pesymistycznej wizji zwątpienia. Bazując na problematyce ekologicznej i zaobserwowanych zmianach, realizuję fatalistyczne proroctwo płonącego świata. Poprzez ironię staram się uczynić koniec świata bardziej przystępnym.
miejsce : Baseny
MINIMALIA : Karolina Groń
W 6-ej odsłonie Minimalii swoje prace zaprezentuje Karolina Groń – młoda artystka (obrona dyplomu na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki, 2021 w JEST Galerii we Wrocławiu), która zajmuje się próbą uchwycenia przemijalności czasu.
"Portretując siebie zależało mi na oddaniu ulotności czasu, pokazaniu, że coś, co właśnie się zaczęło, właśnie się skończyło, taki obraz symetrycznego trwania i przemijania. Chciałam symboliczne zaznaczyć nietrwałość oraz próbę zatrzymania czasu jednocześnie deprecjonując pojęcia początku i końca". K. Groń. Kuratorka cyklu: Anna Bujak
BYŁO, JEST I BĘDZIE. W PROCESIE
Wystawa prac uczestników - Międzynarodowego Sympozjum Sztuki „Było, jest i będzie. W procesie” ( temat inspirowany tytułem pracy Stanisława Dróżdża). Będzie to kolejna odsłona cyklu sympozjalnych spotkań (poprzednie edycje odbyły się w latach 2017-2020). Miejsce Sympozjum to teren związany z niezwykłą historią geologiczną, przyrodniczą, historyczną, społeczną. To teren pogranicza, ciągłych zmian kulturowych i przynależności narodowej. Podczas sympozjum w Pałacu Morawa k. Strzegomia spotykają się artyści posługujący się różnorodnym językiem i pracujący z wieloma mediami, poprzez malarstwo, sztukę wideo czy performace.
Kuratorzy sympozjum: Marek Sienkiewicz, Magda Grzybowska, Anna Bujak.
SCENA FILMOWA PODWODNEGO WROCŁAWIA 2021


Zestaw bloków filmów, z których każdy trwa około 2h. Spektrum polskiego kina alternatywnego ze specjalnym uwzględnieniem twórców wrocławskich. Fabuły, teledyski, dokumenty, wideoart, inne. Dla każdego coś się znajdzie. 
Klub Realizatorów Filmowych
Zestaw najciekawszych filmów, które były prezentowane na comiesięcznych pokazach dolnośląskich twórców w klubie Firlej. Filmy offowe, amatorskie i niezależne. Fabuły i dokumenty. Minutowe i półgodzinne. Różne środki wyrazu, odmienne spojrzenia, inne formy. 

1. „Suchy Utopek” - Mateusz Pawełczyk 
2. „Nim nadjedzie świt” - Janina Matejuk

Podwodne WRO
Wyjątkowy, skomponowany specjalnie dla Podwodnego Wrocławia, zestaw video-dokumentacji prac i archiwaliów z poprzednich edycji Biennale WRO


Grupa Hafciarka 
Hafciarka działa od 2005 roku. Do jej stałego składu należą Jakub Zasada i Jakub Gryzowski. Kręcą filmy fabularne, dokumentalne, eksperymentalne - wideoart. Na Podwodnym Wrocławiu zobaczymy ich najnowsze realizacje. 
Pilecki Project Performance:
1. „Przebudzenie mocy”
2. „Maski nad grobem”
3. „Tu jest Polska!”
4. „Akropolis”

Kocham Dziwne Kino
Wybór najdziwniejszych dziwactw z tegorocznej edycji Pabianickiego festiwalu organizowanego przez Dawida Gryzę. Kino gatunkowe, pastiszowe i przegięte. 
Wrocławska Awangranda 
Autorski projekt Hegemona Horbatiuka i Agnieszki Matkowskiej, mający na celu pokazanie twórczości artystów nowego stylu – awangroundu. 
Specjalnie na Podwodny Wrocław Wrocławska Awangranda przygotowała: animację, teledysk, wykonanie wiersza na żywo oraz krótką czystą formę”
1. „Gołębie”
2. „Jamochłon”
3. „ Wizyta u laryngologa”
4. „Miss Hiv”
5. „Wrocław pachnie siarką”
6. „Okular Nożyc” 
7. „Fiktobydlęcyzm”

Tomasz Kowal – Siechniczanin z kamerą (retrospektywa)  
Jeden z najciekawszych twórców filmowych na Dolnym Śląsku (spod wrocławskich Siechnic) oraz w Polsce w ogóle - artysta bezkompromisowy i osobny - działając od lat, konsekwentnie tworzy swoje niskobudżetowe, amatorskie, szalone kino – Tomasz Kowal będzie mieć swoją retrospektywę na Podwodnym Wro.  
1. „Wałensa – Początek”
2. „Śniegi kosmosu”
3. „Zamknięte oczy borsuka”
4. „Zbrodnia na duchu” 

W stronę kina grozy
Kręcone przez absolutnych zapaleńców i maniaków, niezależne, niskobudżetowe horrory typu klasycznego, slasher, animal attack oraz gore. 
1. „Mordownia”; „Cmentarz”; „Kolekcjoner” - reż. Dawid Topór, Penziger Horror Movies 
2. „Dewiacje Leśnej Bestii” - reż. Piotr Sawicki, LoboTomia Video
Po seansie promocja książki Piotra Sawickiego pt. „Budząc diabły”, wydawnictwo Dom Horroru. 
OSA – Opolska Scena Alternatywna

Na czym polega odmienna specyfika filmów z Opolszczyzny? Zapraszamy, aby przekonać się osobiście. 
1. „Misja Jakuba” - reż. Łukasz Byczyński 
2. „18%” - reż. Dariusz Kuczera 
3. Film Wojtka Mandeli z wyprawy na koniec świata 
4. Teledyski Marcina Pawełczaka 
Klasyka undergroundu wrocławskiego 
Filmy na taśmie światłoczułej autorstwa wrocławskich seniorów amatorów: Janiny Matejuk oraz Andrzeja Lorenca.