Jesteś tutaj

Małgorzata Kazimierczak

…pomiędzy… określeniami

Film jest metaforą podróży, jaką wszyscy przebywamy, drogi pomiędzy myślami, znaczeniami i wypowiadanymi słowami. Odnoszę się w nim do uniwersalnych zjawisk i potencjalnie otwartych myśli towarzyszących kobietom, wszystkim ludziom, niezależnie od czasu, miejsca, sytuacji czy wydarzeń.
Idea dotyczy indywidualnej, odrębnej, wewnętrznej sfery życia, każdej z nas w zderzeniu z przypisywaną nam potocznie cechą i rolą społeczną. Funkcjonujące powszechnie i formatujące nas wszystkich, stwierdzenia dotyczą czegoś, co tak naprawdę nie jest możliwe do jednoznacznego określenia, co jest odrębne, dynamiczne, różnorodne i zmienne. Dotyczy indywidualnej sfery naszego życia i tego, co nie jest do końca określone, jednoznaczne, wypowiadalne, co dzieje się na styku myśli, przeżyć, wydarzeń i pojawia się ...pomiędzy... słowami.
''Trampolina dobrych myśli'' jest miejscem szczególnej transformacji, symbolicznym ''rytuałem w ruchu'' odbiciu, oderwaniu i skoku uwalniającym nas od nakładanych znaczeń.

Małgorzata Kazimierczak

Małgorzata Kazimierczak foto

Artystka pracująca w obszarze sztuki intermedialnej, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance. Działania te są często dopełniane warstwą teoretyczną, akcjami, wystąpieniami w zależności do relacji: społecznych opartych na interakcji i dialogu lub w odniesieniu do własnej subiektywności. Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na spotkaniach, działaniu, kontakcie. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Ukończyła studia na wydz. Malarstwa, Grafiki i Rzeźby wrocławskiej ASP w 1995 r. Doktorat obroniła w 2015 r. W latach 1997-2002 była wykładowcą we Wrocławskich Szkołach Fotografii; Pho Bos, Wyższa Szkoła Fotografii Afa. Współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej realizując projekty z dziedziny edukacji i sztuki. Prowadziła warsztaty z młodzieżą wykluczoną w ośrodkach terapeutycznych, Domach Dziecka, oraz z młodzieżą niepełnosprawną współpracując z Fundacją Handicap. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni prowadząc Pracownię Intermediów i Fotografii w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: ,,AVE Audio Visueel Experimenteel festival'' Holandia. ,,Media Sheffield Show" W. Brytania, Wystawa indywidualna Galery E.W Creteil Paris Francja i inne. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media'' BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy, oraz z Galerią Entropia.
Należy do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej w alternatywnym teatrze poszukującym Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych. Jest animatorką życia artystycznego, jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu Podwodny Wrocław. Jej prace znajdują się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych oraz w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia.