Jesteś tutaj

Magda Malinowska

Strajk Kobiet

Zakaz aborcji to część cięć socjalnych przeprowadzanych od 20 lat przez kolejne rządy w Polsce. Cięć, które głównie odbijały się na kobietach. Podczas transformacji zlikwidowano 40% przedszkoli oraz ok. 75% żłobków, stołówki, domy kultury, świetlice. Obowiązki opiekuńcze spadły na barki kobiet. Żaden rząd nigdy nie przywrócił zrujnowanej tkanki instytucji edukacyjno-opiekuńczych. Sektor opiekuńczy jest skrajnie niedofinansowany i marginalizowany przez wszystkie dotychczasowe władze. Nie rekompensują tego głodowe pensje, m.in. w sfeminizowanych zawodach związanych z opieką, kulturą i edukacją. W konsekwencji z roku na rok jesteśmy coraz bardziej obciążone pracą, co pokazują dane statystyczne. To my wykonujemy większość pracy domowej, przed wyjściem i po powrocie z pracy najemnej. Kolejne cięcia dokonywane przez ostatnie lata, pozbawiały nas bezpieczeństwa socjalnego i dostępu do służby zdrowia odpowiedniej jakości. Zmuszanie nas do rodzenia to podporządkowywanie naszego życia jeszcze cięższej, bardziej pokornej pracy. Dlatego krzyczymy na ulicach: wymawiamy służbę w domu i w pracy.

Magda Malinowska

Magda Malinowska foto

Należy do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. W ramach związku działa w Komisji Międzyzakładowej przy Amazon Polska.Zajmuje się także montażem filmowym oraz dokumentowaniem działań i protestów ruchów społecznych. Jest autorką krótkometrażowych reportaży i filmów dokumentalnych.