Jesteś tutaj

Irmina Rusicka

Jeszcze szybciej, jeszcze wyżej, jeszcze mocniej

Punktem wyjścia dla pracy Rusickiej i Lecnima jest postać Ludwika Guttmanna, neurologa szpitala żydowskiego w Breslau, a po wojnie twórcy idei i założyciela paraolimpiady. Z jego inicjatywy odbyły się pierwsze, towarzyszące Igrzyskom Olimpijskim w Londynie w 1948, zawody sportowe dla weteranów z urazami rdzenia kręgowego. Parafrazując oficjalne hasło Igrzysk artyści odnoszą się do etosu samodoskonalenia i konkurencyjności w momencie, w którym paradygmat nieograniczonego wzrostu i logika wiecznego przyspieszenia zaczynają być kwestionowane. Uporczywe odbijanie piłki o ścianę może być odczytane jednocześnie jako wyraz frustracji i nudy, jak i siły i fizycznej sprawności. W jednoosobowym ćwiczeniu zespołowego sportu ujawnia się napięcie pomiędzy odrębną jednostką a grupą, którą mogą być 'my' lub 'oni'. Rusicka i Lecnim niejednoznacznie traktują tu także tradycyjne role płci i relacji siły w związkach – to kobieta dyryguje kopaniem, tym swoistym treningiem agresji i stereotypowej męskości, a jednocześnie przystosowywaniem do rywalizacji.

Irmina Rusicka

Irmina Rusicka foto

Artystka sztuk wizualnych, autorka instalacji, wideo i prac badawczych. Absolwentka psychologii i historii sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (2014) oraz Sztuki Mediów na ASP we Wrocławiu (2017). W ramach wymiany międzyuczelnianej studiowała Sztukę Mediów na ASP w Warszawie w pracowni Krzysztofa Wodiczki i prof. Grzegorza Kowalskiego (2016-2017). W swoich pracach łączy krytyczną wypowiedź społeczno-polityczną z wymiarem egzystencjalnym. Wyczuwalny jest w tym wisielczy humor i element wkurwu.
Laureatka Talentów Trójki 2018 i nagrody WARTO 2019 w kat. sztuki wizualne, finalistka Nagrody Fundacji Grey House 2018. Mieszka w Warszawie, pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie. Reprezentowana przez Galerię Szara.