Jesteś tutaj

Agata Szuba

Impossible effort

Powstanie kultury audiowizualnej, która zdeterminowana przez społeczne interakcje ujawnia się przede wszystkim w formie spektaklu o charakterze performance’u, jest wyznacznikiem zasadniczym, a wynika to z faktu anachroniczności metafory kultury jako tekstu, który stał się ekwiwalentem „tekstu ideologicznego”. Kultura wizualna w świecie teleinformatycznym stała się kulturą kształtowaną przez media wizualne i społecznościowe, co w konsekwencji odwróciło stały punkt odniesienia w relacji podmiot – przedmiot (rzecz, zjawisko, człowiek, relacja i interakcja między personalna), przedmiotem doświadczenia bowiem coraz częściej stają się obrazy świata (telewizja i Internet), a nie sama rzeczywistość. Impossible effort to ciepło domowego ogniska podane przez medium, które pozwala zrozumieć jego znaczenie w rzeczywistości obiektywnej.

Agata Szuba

Agata Szuba foto

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2014 roku jest pracownikiem naukowo-artystycznym w Pracowni Fotografii Intermedialnej, Katedry Sztuki Mediów wrocławskiej ASP, w której współrealizuje międzyuczelniany projekt badawczy Made in Photo – kreacyjne, inscenizacyjne i intermedialne cechy realizacji fotomedialnych. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora sztuki w PWSFTVIT w Łodzi. W swojej twórczości wykorzystuje różnorodne media artystyczne: fotografię, wideo, realizacje multimedialne, działania performatywne oraz rysunek i grafikę. Autorka tekstów teoretycznych o sztuce najnowszej, wystaw indywidualnych oraz uczestniczka pokazów zbiorowych w kraju i zagranicą m.in.: Suwon (Korea Południowa), Los Angeles (USA), Goerlitz (Niemcy), Batumi (Gruzja), Paryż (Francja), Londyn (Wielka Brytania) etc. Członek Naukowego Towarzystwa Fotografii i ZPAF.