Jesteś tutaj

Agata Grzych

Pink or blue?

Moje rytuały.
Mniej lub bardziej spektakularne. To nie istotne.
Weszłam w przestrzeń dwóch najważniejszych barw na świecie, w niebieską i w różową.
Dlaczego najważniejszych? Bo w nich zawiera się wszystko. Jest i dualizm, przeciwieństwa jak z czarnym i białym, ale jest po między nimi znacznie większa harmonia. Są przyjemne i groźne jednocześnie, inspirujące. Ale też ważne, bo są zalążkiem do dyskusji co znaczą, co symbolizują w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie.
I te moje rytuały są osadzone w tych kolorach. Mniej lub bardziej dosłownie. Ale to nieistotne.
Poprosiłam moich znajomych, żeby też weszli w te kolory. Każdy na swój sposób. Żeby może coś opowiedział o mnie. A może o sobie? A może po prostu o tych kolorach?

Agata Grzych

absolwentka Wyższego Studium Fotografii AFA i UAP (dawniej ASP) w Poznaniu
na wydziale Komunikacji Multimedialnej oraz podyplomowych studiów „Wiedza o Sztuce" na UWr.
Pracuje jako wykładowczyni w WSF AFA oraz na Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi warsztaty fotograficzne i graficzne m. in. we
wrocławskich Konturach Kultury, a wcześniej w Ośrodku Postaw Twórczych (OPT) we Wrocławiu.
Zajmuje się również retuszem przy komercyjnych sesjach fotograficznych. Jest kuratorką ponad 40
wystaw. Uczestniczyła w wielu wystawach m.in. na Fotofestiwalu w Atenach, Miesiącu Fotografii w
Bratysławie, Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Łodzi. Jest założycielką dziewczyńskiego
kolektywu artystycznego #Thinkpink gang. Opiekuje się 15 metrową przestrzenią na sztukę
„Galeria u Agatki". W swojej twórczości podejmuje się tematów związanych przede wszystkim z
religijnym kiczem, ale też pytaja np. o miejsce pornografii w kulturze, czasem zajmuje się
niezobowiązującą fotografią dokumentalną.