Jesteś tutaj

VOMIR (F)

Żadnych idei, żadnych zmian, żadnego rozwoju, żadnej rozrywki, żadnych wyrzutów sumienia – to manifest leżący u podstaw muzyki Vomir, projektu Romaina Perrota, jednego z twórców i najważniejszych przedstawicieli estetyki harsh noise wall. Podczas gdy większość muzyków noisowych stara się kierować ku coraz bardziej ekstremalnym rozwiązaniom – grać coraz głośniej, wprowadzać coraz więcej nagłych zmian i efektów, Perrot stara się swoją muzykę uprościć w sposób maksymalny i tworzy konstrukcję złożoną ze statycznego hałasu, interferencji, dronów i akustycznych zgrzytów zintegrowanych w jednolitą ścianę monotonnego dźwięku. Vomir to nie tylko wyzwanie rzucone tylko i wyłącznie noisowej estetyce, która w tym wymiarze osiąga już granice słuchalności – to też krańcowe przeciwstawienie się kulturze masowej i stanięcie po stronie wycofania, izolacji, zanurzenia w pełnym hałasie. Ściana hałasu istnieje tylko wtedy, kiedy ten hałas jest pełny, stały i ciągły od początku do końca – bez żadnych zmian i fluktuacji dźwiękowych – tak Perrott próbuje stworzyć statyczny noise, który rezonuje z nim samym.

http://www.decimationsociale.com