Jesteś tutaj

TRIARII (D)

Indywidualny projekt Christiana Erdmanna reprezentuje popularny nurt martial industrialu. Triarii to monumentalna muzyka musztry, szyku, marszu i ataku. Sama nazwa odwołuje się do formacji tzw. trzeciego rzędu – najbardziej walecznych, najbardziej sprawdzonych i pewnych żołnierzy rzymskich legionów, wprowadzanych do walki w sytuacjach krytycznych. Kiedy pada hasło res ad triarios venit – wiadomo, że rzecz przybiera poważny wymiar. Pochodzący z Bawarii projekt odwołuje się do europejskiej spuścizny, ku ideowym inspiracjom spogląda wstecz. Odżegnuje się jednocześnie od wszelkich ruchów politycznych, z którymi niejednokrotnie próbowano go łączyć.  Christian Erdmann w ramach swojej muzycznej aktywności współpracował już z członkami zespołów takich jak Werkraum, Ordo Rosarius Equilibrio, czy Spiritual Front. Te nazwy wyznaczają pokrótce spektrum analogii twórczości Triarii. Na żywo Triarii bywa wspierany przez Nicholasa z belgijskiego Empusae. (WS)

http://www.triarii.de