Jesteś tutaj

MAAAA! (RU)

Krótkie występy MAAAA stanowią aneks do otaczającej nas rzeczywistości . Dźwięki emitowane przez Maaaa składają się ze ścinków komunikatów, odgłosów konfliktu, awantur itd. Stanowią dosłowny refleks skonfundowanej aktualności. Funkcjonujący od ponad dekady, indywidualny projekt Sergeja Hanolaiena ewoluował od krótkich, gwałtownych ataków hałasu do form złożonych. Aktualnie Maaaa to wielowarstwowe bloki skoncentrowanej informacji plus noise.Oparta na zniszczonych pętlach taśmowych, wzmocnionych dźwiękach obiektów fizycznych oraz nagraniach terenowych, współczesna muzyka konkretna. (WS)

http://maaaa.org