VILGOĆ (PL)

Vilgoć jest projektem, który stara się zamknąć emocje w radykalnej formule dźwiękowej. Siłą rzeczy Vilgoć nawiązuje do stylistyki nurtu określanego mianem harsh noise/power electronics. Projekt Vilgoć jest wycofaniem w świat własnych ograniczeń. Ograniczeń, które zniekształcają dźwiękiem wszystko.